This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

winkelwagen 0

No more products available for purchase

Opmerkingen toevoegen
Is dit een kado?
Subtotaal Gratis
Verzendkosten en kortingscodes worden bij de checkout berekend.

Nationale bijentelling 2022

Help je mee met de bescherming van de wilde bij? In het weekend van 23 & 24 april is er De Nationale Bijentelling 2022. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. In 2021 deden ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks het koude voorjaar – ruim 190.000 bijen en zweefvliegen. De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Het geeft nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s, of de stedelijke omgeving en het platteland.Help de bijwaarom bijen tellen?
"In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. "In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

top 10 meest gespotte bijen in Nederland
1)  Honingbij 
2)  Rosse Metselbij
3)  Aardhommel of Veldhommel
4)  Gehoornde metselbij
5)  Sachembij
6)  Bijvlieg
7)  Vosje
8)  Akkerhommel
9)  Tuinhommel
10) Grote Narcisvlieg

hoe werkt de Bijentelling?
De Nationale Bijentelling 2022 is in het weekend van 23 & 24 april. Tel op zaterdag 23 of zondag 24 april een half uur de bijen in jouw tuin of op je balkon. 

doe mee!
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Tel jij ook mee dit jaar? Geef je hier op en draag zo bij aan de bescherming van de wilde bij!