This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

linen curtain sheets

Deze linnen gordijn sheets worden afgewerkt met een kleine zoom en kunnen ook worden gemaakt met een tunnel.
Een simpele, mooie oplossing voor een fijne sfeer.